Preniu, dama, mon consell
Encara que us semble cru:
Que tot lo novell és bell
I no és or tot lo que llu

Sé-us dir que el mal de l’amor
Que es nomena ben voler
Lo principi és de plaer
La fi de molt gran dolor;
En l’ amor no entreu ab ell
Per jamai a tu per tu:
Que tot lo novell és bell
I no és or tot lo que llu

Preniu, dama, mon consell …

Guardau que l’ amor s’entona
Molt alt, i prest vos abaixa;
Penes i enuigs desencaixa
I molt més promet que dóna;
De l’amor, burlau-vos d’ell;
No cregau home ningú:
Que tot lo novell és bell
I no és or tot lo que llu
Preniu, dama, mon consell…